Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolking totaal op 31 december (CBS)

Bevolking op 31 december. Als uitgangspunt is hiervoor de bevolking op 1 januari genomen en vervolgens de natuurlijke aanwas, het migratiesaldo en de correcties erbij opgeteld.