Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie migratiesaldo (CBS)

Het aantal gevestigde personen minus het aantal vertrokken personen.