Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie natuurlijke aanwas (CBS)

Het aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen.