Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie sterften (CBS)

Personen die ten tijde van het overlijden in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (voor 1 oktober 1994: het persoonsregister) van een Nederlandse gemeente zijn opgenomen. Overledenen zijn geteld naar de woongemeente; dus niet naar de overlijdensgemeente.