Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie binnenlands migratiesaldo per 1000 inwoners (CBS)

Onder binnenlandse migratie wordt verstaan iedere woonplaatswisseling binnen Nederland die leidt tot verandering van woongemeente (exclusief verhuizingen binnen een zelfde gemeente). Voorts worden de veranderingen van woongemeente die in verband met grenswijzigingen tussen respectievelijk samenvoeging van gemeenten in de bevolkingsadministratie worden geregistreerd, niet als binnenlandse migratie beschouwd.