Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie binnenlandse vertrek per 1000 inwoners (CBS)

Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan het oude adres. Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.