Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie per 1000 inwoners (CBS)

Het geboorteoverschot (natuurlijke aanwas) plus het vestigingsoverschot (migratiesaldo) plus het saldo van de administratieve correcties en de overige correcties.