Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bevolkingsmutatie natuurlijke aanwas per 1000 inwoners (CBS)

Het aantal levendgeborenen minus het aantal overledenen.