Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Huishoudens 1-ouder totaal

Totaal aantal eenoudergezinnen. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar. Als minderjarig kind is een persoon aangemerkt jonger dan 18 jaar die ongehuwd is en die bij de ouder(s) woont.