Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Huishoudens samenwonend - kinderen totaal

Totaal aantal meerpersoons huishoudens zonder kinderen. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.