Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Prognoses - Huishoudens - overig

Tot de 'overige huishoudens' behoren personen die geen partnerrelatie of ouder-kindrelatie hebben, maar die wel een gezamenlijk huishouden voeren. Voorbeelden hiervan zijn studenten die samen een huishouden vormen of twee broers of zussen die samen in een huis wonen. 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2005' (vastgesteld 11 okt. 2005) Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen