Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Prognose - Woningvoorraad

Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen