Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bouwprijs per woning - totaal

Bouwprijs Op basis van deze gegevens is het mogelijk de bouwsom per woning of per kubieke meter vast te stellen per opdrachtgever. De berekening van deze gemiddelden is niet zonder meer eenduidig. De bouwsom van de bouwvergunning heeft betrekking op alle woningen binnen het plan. De gemiddelde prijs per type is daarom niet zonder meer vast te stellen. Het CBS bepaalt deze gemiddelden voor uniforme plannen. De gemengde plannen worden dus niet meegerekend bij de bepaling van de prijs per woning of per kubieke meter. De totale omzet per gemeente is echter berekend op basis van alle plannen (uniforme en gemengde plannen). Bij het gebruik van de gegevens van de bouwvergunningen moet men beseffen dat het gaat om de bouwsom op het moment van de bouwvergunning. De bouwsom is exclusief BTW en exclusief grondkosten, en het betreft alleen bouwwerken met een bouwsom van 22.689 euro of meer.