Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bouwvergunningen - overige opdrachtgevers

Opdrachtgevers: Als opdrachtgevers voor nieuwbouw worden onderscheiden: -Rijk of gemeente; -woningbouwverenigingen; -institutionele beleggers; -bouwers voor de markt; -overige opdrachtgevers. Vanaf 1999 is deze 5-deling ingedikt naar een 3-deling. De opdrachtgever ‘Rijk of gemeente’ is ondergebracht bij woningbouwverenigingen en de institutionele beleggers zijn ondergebracht bij de bouwers voor de markt. De statistiek per opdrachtgever is vanaf 1991 opgenomen. Andere particuliere opdrachtgever: Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, In opdracht van andere particuliere opdrachtgevers. Dit betreft opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik zoals: particulieren personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van die stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren).