Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bouwvergunningen (zuivere objecten) - bouwers voor de markt

Opdrachtgevers: Als opdrachtgevers voor nieuwbouw worden onderscheiden: -Rijk of gemeente; -woningbouwverenigingen; -institutionele beleggers; -bouwers voor de markt; -overige opdrachtgevers. Vanaf 1999 is deze 5-deling ingedikt naar een 3-deling. De opdrachtgever ‘Rijk of gemeente’ is ondergebracht bij woningbouwverenigingen en de institutionele beleggers zijn ondergebracht bij de bouwers voor de markt. De statistiek per opdrachtgever is vanaf 1991 opgenomen. Bouwers voor de markt: Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, in opdracht van bouwers voor de markt. Daartoe behoren projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen, financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen (institutionele beleggers).