Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bouwvergunningen (zuivere objecten) - overheid en woningcorporaties

Opdrachtgevers: Als opdrachtgevers voor nieuwbouw worden onderscheiden: -Rijk of gemeente; -woningbouwverenigingen; -institutionele beleggers; -bouwers voor de markt; -overige opdrachtgevers. Vanaf 1999 is deze 5-deling ingedikt naar een 3-deling. De opdrachtgever ‘Rijk of gemeente’ is ondergebracht bij woningbouwverenigingen en de institutionele beleggers zijn ondergebracht bij de bouwers voor de markt. De statistiek per opdrachtgever is vanaf 1991 opgenomen. Overheid en woningcorporaties: Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, in opdracht van overheid en woningcorporaties. Daartoe behoren rijksoverheid, provincies, gemeenten, overige regionale overheden, (water)schappen, woningbouwcorporaties, woningbouwverenigingen en andere toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw.