Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Nog gereed te komen recreatiewoningen

Het aantal nieuwbouw recreatiewoningen waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend en die nog niet opgeleverd zijn. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering. Een recreatiewoning is een tot bewoning bestemd gebouw dat gelegen is op een officieel voor recreatie aangewezenterrein en/of bestemd is voor bewoning gedurende de vakantie. Een recreatiewoning voldoet aan alle criteria die gelden voor woningen, maar niet noodzakelijk aan criterium 3, vanwege het feit dat een recreatiewoning niet geschikt hoeft te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.