Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

NWW-ers duur 0-12 mnd

Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend en die nog niet opgeleverd zijn. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering. Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden.