Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Nog gereed te komen nieuwbouwwooneenheid

Het aantal nieuwbouwwooneenheden waarvoor eerder een bouwvergunning is verleend en die nog niet opgeleverd zijn. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering. Een wooneenheid is een deel van een tot bewoning bestemd gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, behalve aan criterium 1.4 vanwege het ontbreken van een keukeninrichting die bestemd is voor het bereiden van complete maaltijden en/of het ontbreken van een toilet, terwijl die ruimte bovendien gelegen is in een gebouw dat ter compensatie van deze aan de wooneenheid ontbrekende elementen gemeenschappelijke voorzieningen bevat.