Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Gemiddelde woningbezetting

Procentuele verhouding tussen bevolking en woningvoorraad