Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Gemiddelde woningdichtheid

Procentuele verhouding tussen woningvoorraad en totale oppervlakte