Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Prognoses - Buitenlands migratiesaldo

Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen