Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Prognoses - Bevolking 15-19 jaar

Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen