Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

% Prognoses - Bevolking 0-14 jaar

Door ('model-interne') afrondingen kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen