Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Korte vakantie in Nederland

Onbekende provincies: Groningen, Utrecht en Flevoland. Korte (1-3 overnachtingen) binnenlandse vakanties; bestemming naar enkele vakantiekenmerken. Gegevens beschikbaar vanaf 2002. De gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) dat wordt uitgevoerd door de BV Nederlands Vakantie en Vrijetijdsonderzoek. Dit is een samenwerkingsverband van TNS NIPO en het Nederlands Bureau voor Toerisme \& Congressen (NBTC). Vanaf 2002 wordt het CVO jaarlijks gehouden onder een steekproef van netto circa 6 000 personen. Ten opzichte van voorgaande CVO's betekent dit bijna een verdubbeling. In het algemeen geldt dat uitkomsten betrouwbaarder zijn naarmate ze op meer waarnemingen (van verschillende respondenten) berusten, hetgeen in de uitkomsten tot uitdrukking komt in de bijbehorende lagere standaardfouten. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet men er rekening mee houden dat een steekproef niet altijd exacte uitkomsten oplevert, maar dat er statistische (on)betrouwbaarheidsmarges rond die uitkomsten zijn. De grootte daarvan is mede afhankelijk van het aantal personen of vakanties in de onderscheiden categorieŽn waar de uitkomsten betrekking op hebben.