Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Gemiddelde afstand tot bos

Afstand tot bos Terrein begroeid met bomen bestemd voor houtproductie en/of natuurbeheer. De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde bos, berekend over de weg. Openbaar groen Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.