Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Gemiddelde afstand tot open natuurlijk terrein totaal

Afstand tot open natuurlijk terrein totaal De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot het dichtstbijzijnde open natuurlijk terrein, berekend over de weg. Openbaar groen Terrein in gebruik als park of plantsoen, voor dagrecreatie, natuur of als bos. Het terrein kan zowel privaat als publiek toegankelijk zijn. Het terrein heeft een omvang van minimaal één hectare.