Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. vo algemene leerjaren - overige niet-westerse allochtonen

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van het vo algemene leerjaren.