Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. vwo - Ned. Antillen en Aruba

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van het vwo.