Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. beroepsopleidende leerweg - herkomst onbekend

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van de beroepsopleidende leerweg.