Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. beroepsbegeleidende leerweg - autochtonen

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg.