Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. beroepsbegeleidende leerweg - westerse allochtonen

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg.