Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Perc. leerl. hoger beroepsonderwijs - overige niet-westerse allochtonen

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van het hoger beroepsonderwijs.