Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Voortijdige schoolverlaters VO

Het percentage leerlingen dat zonder een diploma (of een andere formele afronding van de schoolloopbaan) vertrekken, terwijl het voor de school niet vaststaat dat ze elders hun schoolloopbaan vervolgen. In termen van de Regionale Meld- en Co÷rdinatiecentra (RMC) gaat het om de groep prioritaire schoolverlaters: iedere jongere tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.