Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Niet-werkzame beroepsbevolking mannen 15-64 jr

Beroepsbevolking die niet of minder dan twaalf uur per week werken en werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste 12 uur per week gaan werken, of verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste 12 uur per week te vinden. Bij dit onderwerp naar geslacht en leeftijdsklasse.