Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bruto participatiegraad mannen

De mannelijke beroepsbevolking 15-64 jaar in procenten van de totale mannelijke bevolking 15-64 jaar excl. tehuizen.