Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Bruto participatiegraad totaal

De beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking excl. tehuizen.