Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Netto participatiegraad totaal

Werkzame beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking excl. tehuizen.