Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Netto participatiegraad vrouwen

De werkzame vrouwelijke beroepsbevolking 15-64 jaar in procenten van de totale vrouwelijke bevolking 15-64 jaar excl. tehuizen.