Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Werkloosheidspercentage totaal

Werkloze beroepsbevolking in procenten van de beroepsbevolking (15-64jaar)