Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Werkloosheidspercentage mannen

Werkloze beroepsbevolking mannen (15-64 jaar) in procenten van de beroepsbevolking (15-64jaar).