Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Werkloosheidspercentage vrouwen

Werkloze beroepsbevolking vrouwen (15-64jaar) in procenten van de beroepsbevolking (15-64jaar)