Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Gemiddeld persoonlijk inkomen

Het persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een persoon: - inkomen uit arbeid - inkomen uit eigen onderneming - uitkering inkomensverzekeringen - uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag). Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon.