Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Personen met persoonlijk inkomen 3e 20%-groep

Hoogte van het persoonlijk inkomen: indeling in 20%-groepen Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in vijf groepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het hoogste persoonlijk inkomen in de 3e twintigprocentsgroep bedraagt voor 2006: 27100 euro. 2007: 28300 euro. 2008: 29400 euro. 2009: 30000 euro. 2010: 30200 euro. 2011: 30600 euro. 2012: 30700 euro.