Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Personen met persoonlijk inkomen 4e 20%-groep

Hoogte van het persoonlijk inkomen: indeling in 20%-groepen Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in vijf groepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het hoogste persoonlijk inkomen in de 4e twintigprocentsgroep bedraagt voor 2006: 38400 euro. 2007: 40000 euro. 2008: 41600 euro. 2009: 42700 euro. 2010: 43100 euro. 2011: 43800 euro. 2012: 44400 euro.