Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Persoonlijk inkomen 2e 20%-groep

Hoogte van het persoonlijk inkomen: indeling in 20%-groepen Personen zijn ingedeeld naar hoogte van het persoonlijk inkomen in vijf groepen van gelijke omvang. De indeling vindt plaats nadat alle personen zijn gerangschikt van laag naar hoog persoonlijk inkomen. Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag). Het hoogste persoonlijk inkomen in de 2e twintigprocentsgroep bedraagt voor 2006: 18100 euro. 2007: 18900 euro. 2008: 19700 euro. 2009: 20000 euro. 2010: 20100 euro. 2011: 20400 euro. 2012: 20500 euro.