Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Personen t/m 14 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.