Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Personen 25-34 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.