Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Personen 75+

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.