Feiten & Cijfers - Provincie Noord Brabant

Persoonsinkomen t/m 14 jr

De leeftijd is bepaald op 31 december van het onderzoeksjaar.